Šta je sledeće za poslovni prostor? Kakva budućnost čeka ovaj sektor?

Šta je sledeće za poslovni prostor?

Koja je budućnost poslovnog prostora? Grupa stručnjaka iz regiona razgovarala je o ključnim pokretačima i temama daljeg razvoja poslovnog prostora.

“Ključni faktor i kada je sektor poslovnog prostora u pitanju jesu ESG principi. Oni više nisu stvar „trenda“ i izbora, već je njihova implementacija u svim sferama poslovanja gotovo neophodnost za sve kompanije. Ako pričamo o našoj zemlji, one će uskoro biti nužnost za sve one koji žele posluju sa drugim kompanijama kada je u pitanju tržištu Evropske unije. Sve banke, posebno evropske, upravo i vide implementiranje ovih principa kao imperativ, što se pokazuje i podsticajima koje dobijaju od EU. Ove godine većina banaka će praviti screening – šta je u njihovim portfolijima „green“, koji projekti odgovaraju ESG standardima, koji zadovoljavaju uslove dobijanja „energetskog pasoša“, koji ispunjavaju standarde za LEED i BREEAM sertifikate i za koje kategorije. One kompanije čiji projekti koji nisu usklađeni sa ESG standardima će imati drugačiju procenu rizika, teže će moći da se zaduže, dobiju razvojni kredit ili razvojnu investiciju – generalno imaće lošije finansijske uslove. Daleko bolje će prolaziti „green“ projekti, koji svojim ostvarivanjem doprinose poboljšanju društvene i životne zajednice”, istakla je Mia Zečević, CEO Novaston platforme, tokom nedavno održane „Prve konferencije o komercijalnim nekretninama u Makedoniji“, u organizaciji Cushman & Vakefield Fortonmka.

“Što se tiče Srbije, mi nemamo konkretan zakon koji se bavi pitanjima ESG-a, osim tradicionalne regulative u sferi ekološkog, radnog, krivičnog prava, što nije dovoljno, jer ESG podrazumeva mnogo širu priču. Ipak, postoji volja da se i ova oblast uredi, pa ćemo videti u kom će se sve pravcu priča kretati, kakvi će podsticaji biti za kompanije koje u svoje poslovne strategije implementiraju ESG principe”, objasnila je Mia Zečević.

Tokom panela „Šta je sledeće za kancelarijski prostor?“, grupa stručnjaka iz regiona je razgovarala o ključnim pokretačima u kreiranju budućih strategija radnog mesta. Govornici su, pored Mie Zečević, bili Manja Križnik, generalni direktor i partner, Camac Space, Katarina Nikolov, CEO, Cushman & Vakefield Fortonmka; Katarina Nikolov, generalni direktor, Cushman & Vakefield Fortonmka i Ilija Gospodinov, predstavnik MASIT-a - predsednik odbora.

Glavni zaključak tokom panela, pored važnosti ESG principa, je bio da je danas nužnost kod kancelarijskih prostora da se zaposlenima omogući hibridni model poslovanja. Sve više kompanija se vraćaju osnovnom principu rada sa fizičkim prisustvom u kancelarijama.

Konferencija je pružila kvalitetnu platformu na kojoj su domaći i međunarodni stručnjaci za nekretnine imali priliku da se upoznaju i razmene znanja i iskustva. u ključni za podsticanje saradnje, umrežavanja i praćenje najnovijih trendova i izazova. Na jednom mestu, profesionalci sa domaćeg i međunarodnog tržišta i prisutni su imali priliku da razumeju različite perspektive i čuju različita iskustva.