Konkurentan prostor prema očekivanjima zaposlenih

Konkurentan prostor prema očekivanjima zaposlenih

Tokom prethodnih godina tržište komercijalnih nekretnina je bilo pod uticajem velikih poremećaja, uključujući globalnu finansijsku krizu i pandemiju COVID-19. Lokalni faktori na strani potražnje su u kratkom roku izvršili najsnažniji uticaj na ove poremećaje, zajedno sa promenama u preferencijama tokom kriznih perioda. Sa druge strane dugoročne procene su ipak u tešnjoj vezi sa makrofinansijskim faktorima. Komercijalne nekretnine su morale brzo da se prilagode promenama koje su zdravstvena, pa geopolitička kriza donele, kako na globalnom tako i na lokalnom planu.

"Strukturalne promene je najpre i najviše osetio segment kancelarijskog prostora."

Pandemija je promenila budućnost rada u hibridni model, pa se danas od kancelarija očekuje da budu fleksibilni prostori koji koegzistiraju sa opcijama rada na daljinu.

U tom novom hibridnom modelu, kancelarijski prostor mora da bude koncipiran tako da brzo i efikasno može da evoluira od mesta za sedenje za stolom do revitalizovanog prostora za povezivanje i razmenu ideja. Dizajn kancelarija mora da bude takav da poboljša iskustvo zaposlenih, sa fleksibilnim rasporedom koji maksimizira vrednost ličnog kontakta, uz prilagođavanje različitim upotrebama tokom dana. Takođe, dostupnost dodatnim sadržajima danas predstavlja još jedan eliminacioni faktor u odabiru prostora od strane korisnika. Ukoliko kancelarijski prostor nije povezan sa spoljnim elementima u vidu restorana, kafea, teretana, zabavnih zona, marketa i uslužnih delatnosti, u startu biva niže rangiran i slabije tražen.

Kako bi nove investicije obezbedile konkurentnost i potražnju na tržištu, investitori će pored savremenog koncepta koji prati korak brzih promena, morati da iskoriste I moć digitalnog sveta kako bi stvorili održivije, otpornije i efikasnije prostore usmerene na ljude i njihovo zadovoljstvo. Sve je izvesnije uvođenje aplikativnih rešenja u održavanje prostora i digitalni vid komunikacije korisnika prostora sa objektom, odnosno njegovom upravom, kao neminovni uslov koji novi moderan konkurentan prostor mora da ispuni i time zadovolji očekivanja savremenih korisnika.

Marija Urban, Direktor sektora za poslovno planiranje i upravljanje finansijskim operacijama