Tu smo da pružimo
objektivnu procenu

Ko smo mi

Naš tim čine

profesionalci iz različitih oblasti sa velikim iskustvom i temeljnim poznavanjem lokalnog tržišta, što ih čini kompetentnim za procenjivanje različitih tipova nepokretnosti.

 

Konstantno održavamo nivo profesionalnog znanja i tehničkih veština koje odgovaraju ugovornim očekivanjima Naručioca, kao i zakonskim, regulatornim i uslovima propisanim zakonima Republike Srbije.

Osnovne vrednosti na kojima se temelji naš rad jesu postupanje sa integritetom, profesionalno poštovanje standarda, odgovornost i pouzdanost, a ono što nas posebno karakteriše su:

  • Kvalifikacije
  • Lična odgovornost
  • Korporativna odgovornost
  • Odgovornost prema profesiji
  • Poštovanje etičkih normi

Procena vrednosti

U oblasti procene nekretnina, projektovanja i izgradnje objekata, uz puno angažovanje svojih znanja i sposobnosti, naš tim će, bilo da ste privatna kompanija ili fizičko lice, pružiti posebno za vas kreirane usluge.
 

Primenjena metodologija procene je zasnovana na pravilniku o Nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja ("Službeni glasnik RS", broj 70 od 20. jula 2017), koji je baziran na međunarodnim standardima procene vrednosti izdatih od strane Evropskog saveza udruženja procenitelja (The European Group of Valuers‘ Associations – TEGoVA), Kraljevske organizacije stručnjaka (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS) i Međunarodnog komiteta za standarde procene vrednosti (The International Valuation Standards Council – IVSC). Procene vrednosti za različite svrhe:

•  Finansijsko izveštavanje MRS16, MRS40, MRS17

•  Uspostavljanje hipoteke kao garancija za odobreni kredit

•  Porezi

•  Fizibiliti studije

•  Kupovine i spajanje firmi

•  Osiguranje

•  Stečajni postupak

•  Eksproprijacija, restitucija

•  Procena imovine radi deobe

Metodologija i pristupi koje koristimo prilikom procene vrednosti nepokretnosti su:
 

Komparativni pristup

Prinosni pristup

Troškovni pristup

Rezidualni pristup

Komparativni pristup

Do procenjene vrednosti se dolazi poređenjem predmetne nepokretnosti sa identičnim ili sličnim nepokretnostima za koje su dostupne informacije o ostvarenim transakcijama.

Prinosni pristup

Omogućava utvrđivanje vrednosti nepokretnosti pretvaranjem budućih novčanih tokova u jedinstvenu vrednost, svođenjem na sadašnju vrednost.

Troškovni pristup

Do procenjene vrednosti se dolazi amortizovanjem troškova zamene postojećeg objekta novim, na osnovu njegovog fizičkog stanja, funkcionalnosti i ekonomske upotrebljivosti.

Rezidualni pristup

Model finansijske analize svih troškovavezanih za kupovinu građevinskog zemljišta, razvoj nekretnine – izgradnju planom predviđenog objekta i profita investitora, koji se oduzimaju od tržišne vrednosti finalno izvedenog objekta.

Monitoring projektnog finansiranja

Pružamo usluge

monitoringa izgradnje građevinskih objekata u postupku projektnog finansiranja, bilo da se ulazi u posao procene završenog objekta ili procene objekta u izgradnji.
 

Ova usluga obuhvata izradu „nultog izveštaja“: pregled pravno-tehničke dokumentacije i usaglašavanje sa relevantnim zakonima, pregled finansijske dokumentacije i konačno tehnički pregled objekta, i kontinuirano praćenje svih aktivnosti vezanih za izgradnju do konačnog završetka objekta, kada se radi procena vrednosti nekretnine i potrebno vreme za apsorpciju izgrađenog prostora - prodaja ili zakup.

Banke sa kojima sarađujemo
 

raiffeisen banka aik banka jubanka komercijalna banka nlb banka unicredit addiko bank credit agricole otp banka

Naš tim

Naš tim čine profesionalci iz različitih oblasti sa velikim iskustvom i temeljnim poznavanjem lokalnog tržišta, što ih čini kompetentnim za procenjivanje različitih tipova nepokretnosti.
Ukoliko posedujete ili kupujete nepokretnost i potrebne su vam usluge procene njene vrednosti, konsultantske usluge i usluge inženjeringa u oblasti arhitekture i građevinarstva Novaston je tu da vam pruži objektivno mišljenje o njenoj vrednosti.

Sanja Vavan Vučeljić

Sanja Vavan Vučeljić
Mast.inž.arh., Licencirani procenitelj (licenca br. 065)

linkedin icon call Sanja Vavan Vučeljić

Pošaljite nam Vaš upit ili pitanje