TRŽIŠTE NEKRETNINA U DOBA KORONE

Autor: Marija Urban, menadžer biznis planiranja, Novaston Asset Management

Marija Urban

Dok je godina za nama ostala upamćena po snažnoj ekspanziji svih segmenata na tržištu nekretnina kako u Srbiji, tako i na čitavom Balkanskom regionu i bila posebno obeležena nadmetanjem snaga investitora, brzim porastima prometa, otvaranjem novih tržišta i značajnim porastom ponude, činilo se da će nova 2020. godina biti odlučujuća po pitanju učvršćivanja pozicija ključnih igrača i otvaranja mogućnosti za dolazak novih investitora koji su do sada bili okrenuti samo ka razvijenim zemljama zapadne Evrope.

Danas, kada je potpuno jasno da se svet suočava sa najvećom i najrasprostranjenijom krizom u modernoj istoriji, kada na mnoga pitanja ne postoje odgovori, ono što je jedino nepobitno jasno je to da situacija evolvira rapidno. U prethodnih 20 dana, vlade, zajednice, poslodavci i građani širom sveta ulažu sve napore u pokušaje da obuzdaju situaciju koja nas je zadesila. Pod uticajem krize sve privredne industrije i sektori su se grupisale u tri prinudne oblasti:

  1. Prva na čiji razvoj i evolviranje ova kriza utiče pozitivno i omogućava ubrzan razvoj, a u koje se ubrajaju zdravstvena nega i farmacija, IT usluge, elektronska trgovina i telekomunikacije i mediji
  2. Druga čiji će pripadnici preživljavati stagnaciju sa neizvesnim pomakom, a gde spadaju prehrambena industrija, poljoprireda, energetski sektor, finansijske usluge i konsalting
  3. I treća, najšira oblast u koju spadaju sve grane koje će se suočiti sa drastičnom recesijom, a u koje spadaju ugostiteljstvo, turizam, idustrija zabave, potrošačke usluge, automobilska industrija, veleprodaja i maloprodaja, transport, metalurgija i rudarstvo, elektronika i građevnarstvo

Industrija nekretnina svoje mesto u ovoj podeli pronalazi na granici između druge i treće grupacije, te se u zavisnosti od tipa sektora o kome se radi, trenutno suočava sa stagnacijom i/ili velikim gubicima.

  1. Retail sektor je među prvima doživeo naglo zaustavljanje. Dok širom sveta veliki proizvodni lanci menjaju namenu svojih proizvodnih pogona, luksuzni brendovi, pivnice i destilerije pretvaraju svoje fabrike u pogone za proizvodnju sanitetskog materijala i sredstava za dezinfekciju, u Srbiji je, kao i drugim delovima sveta, u prethodne dve nedelje svoja vrata je zatvorio najveći broj tržnih centara, restorana i maloprodajnih objekata, ostavivši opretivnim samo prehrambene prodavnice, drogerije i apoteke. Ostali ritejleri se suočavaju sa ogromnim poteškoćama u održavanju biznisa, zadržavanju radne snage i usmeravanju prodaje na on-line kanale. Nažalost i mnogi poznati brendovi, a posebno mali lokalni trgovci će pod uticajem ove krize zauvek zatvoriti svoja vrata. Kompanije koje se skoncentrišu na oprezno strateško planiranje će morati da donesu krucijalne odluke razumevanjem promena koje se događaju, analiziranjem konkurencije i međunarodnih trendova, uz procenu likvidnosti, racionalizaciju portfolija i pronalaženje značajnih ušteda u lancima snabdevanja.
  2. Office sektor je drugi po redu u oblasti nekretnina koji se suočava sa značajnim gubicima. Globalno preusmeravanje poslovanja kompanija na rad od kuće, ostavlja na stotine hiljada kvadrata praznim, a vlasnike ovih prostora u neizvesnosti po pitanju prihoda od izdavanja na neizvesno dugo vreme. Ono što je sigurno je da koronavirus neće direktno i nepovratno uništiti koncept rada u tradicionalnim kancelarijskim prostorima, ali će veliki globalni eksperiment rada od kuće zasigurno izvršiti uticaj na budućnost tradicionalne tipologije kancelarija, kada se sumiraju pozitivni i negativni uticaji ove globalne promene na savremene obrasce poslovanja.
  3. I dok su retail i office sektor najpogođeniji krizom u industriji nekretnina i suočavaju se sa velikim gubicima, industrijsko-logistički i rezidencijalni sektori doživljavaju stagnaciju sa potencijalnim gubicima u budućem periodu. Pojedine fabrike nastavljaju sa radom nesmetano dok god poseduju zalihe repromaterijala, ili mogu da ih nabave od drugih snabdevača. Međutim, problem će nastati kada se ove zalihe budu iskoristile, ali postavlja se i pitanje da li se uopšte mogu nabaviti na drugom mestu, i to verovatno po višoj ceni i nižeg kvaliteta. Skladišteni prostori koji su izdati pre krize ostaju popunjeni, ali je upitna platežna moć zakupaca koji se sa krizom suočavaju u svojim sferama, na duži vremenski rok. Na drugoj strani rezidencijalni sektor će zasigurno biti pogođen očekivanim smanjenjem platežne moći stanovništva pod uticajem kraha u privredi i velikim umanjenjima zarada i otpuštanju koje predstoji. Očekivano je i da Banke prilagode svoje kreditne politike novonastaloj situaciji, sa posebnim osvrtom na naplatu dugovanja koja su trenutno pod moratorijumom, te je ugrožena i buduća povoljnost kreditnih aranžmana u post-pandemijskom periodu.

U svetlu čitave novonastale krizne situacije eksperti iz čitave instrustrije a posebno iz domena investiranja, procene, retail i office segmenta, učešćem u on-line konferencijama, panelima i diskusijama imaju pred sobom težak zadatak sagledavanja svih aspekata krize i pronalaženja globalnog rešenja, uz sveobuhvatno sagledavanje činjenica, predviđanja i široke slike koje pouke možemo da izvučemo iz situacije u kojoj smo se zadesili i kako da se pripremimo za buduće trendove.

X
Kolačići

Novaston Grupa može koristiti kolačiće kako bi nam pomogli da razumemo vaše potrebe i pružimo vam bolje korisničko iskustvo. Možete sprečiti postavljanje kolačića preko našeg veb sajta promenom podešavanja vašeg internet pretraživača.