Blog

NPM u BW Galeriji: Opremanje lokala „People“

Novaston Project Management upisuje u svoj portfolio još jedan reprezentativni projekat – opremanje lokala „People“ u Tržnom centru BW Galerija, neto površine 56,21 m2.

Tim „One Two Architects“ (O2A) je pripremio idejno rešenje enterijera, vizuelizaciju, projekat za izvođenje, kao i dokumentaciju za saglasnost nadležnih organa. Takođe, naš tim je rukovodio svim završnim radovima, uz odabir najkvalitetnijih materijala i opreme kako bismo postigli elegantni izgled.

Prema rečima Sanje Karanović, koja je kao senior arhitekta bila zadužena za ovaj projekat, reč je o lokalu u prizemlju ukupne bruto površine 63,00 m2 pod zakupom.

„Izvedeni su gips-kartonski zidovi koji razdvajaju zonu magacina, kabina i prodajnog prostora. U celom lokalu je spušteni gips-kartonski plafon na visini od 4,0m-4,2m. Kada je reč o frontu lokala, on je pravilan, u potpunosti zastakljen kaljenim staklom, koje formira simetrične ugaone izloge (ćirilično slovo »g«). Središnji ulazni deo je, prema projektu enterijera, uvučen oko 50 cm radi veće upečatljivosti“, objasnila je Sanja Karanović.

Od ostalih radova, u lokalu su  izvedene elektroinstalacije, telekomunikacione i signalne instalacije kao i instalacije HVAC-a, dojave požara i sprinkler instalacije. Pružajući usluge u okviru dizajna i projektnog menadžmenta, kao i nadzora izgradnje i na projektu lokala „People“ u Tržnom centru BW Galerija, vodili smo se standardima koji garantuju kontinuirani kvalitet na obostrano zadovoljstvo – klijenta i naše kompanije.

Compare