KAŽE SE DA USPEŠNI MENADŽERI ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM PRVI PREPOZNAJU POTENCIJAL KOJI OSTALI VIDE TEK NA KRAJU PROJEKTA. NAŠA STRUČNOST I LIČNA POSVEĆENOST POMAŽU NAM DA USPEŠNO SAGLEDAMO NOVE MOGUĆNOSTI.

Naša priča

Svaki veliki brend priča svoju priču. Ovo je naša.


Kao kompanija za upravljanje imovinom postavljamo standarde u saradnji sa organizacijama, sa fokusom na rešavanju složenih problema, poboljšanju učinka i maksimalnom povećanju vrednosti zainteresovanim stranama u industriji nekretnina. Zahvaljujući proaktivnom pristupu, posvećenosti i pažnji koju poklanjamo detaljima, u mogućnosti smo da maksimalno povećamo vrednost imovine kojom upravljamo. Usluge koje pruža naša kompanija za profesionalno upravljanje imovinom, od ključnog su značaja za postizanje maksimalne vrednosti imovine klijenta i zadovoljstva naših zakupaca. Naša kompletna ponuda usluga nudi brojne koristi u svim fazama životnog ciklusa imovine – od iniciranja projekta do njegovog završetka.

Usluge

Pružamo integrisane usluge upravljanja imovinom bankama, institucijama i pojedincima, koji su vlasnici nekretnina, kako bismo maksimalno uvećali prihode od njihove imovine. Usluge koje pružamo, svode se na sledeće aktivnosti u upravljanju imovinom:
X Portfolio Analysis
Analiza portfolija
Pomažemo klijentima da postignu optimalnu vrednost imovine ili portfolija, pri čemu uzimamo u obzir njen uticaj na bilans stanja kompanije. Osmišljamo strategije za posedovanje/davanje u zakup ili prodaju imovine, uz maksimalno povećanje prihoda i smanjenje troškova. Pružamo pomoć pri donošenju odluka, koja obuhvata sledeće:
 • Analiza i „benchmarking“ portfolija nekretnina
 • Izrada odgovarajuće strategije za određenu imovinu, u cilju postizanja optimalnih rezultata
 • Evaluacija rezultata u odnosu na poslovne planove i promenjive tržišne uslove, čime se omogućava pravovremeno donošenje ključnih odluka
X Portfolio Restructuring
Restruktuiranje portfolija
 • Pružamo savete i realizujemo aktivnosti koje se odnose na restrukturiranje portfolija, razvoj strategije repozicioniranja, praćenje daljeg napretka i učinka, kao i izlazne strategije
 • Pružamo pomoć prilikom dispozicije imovine, uključujući zemljište, poslovne objekte i opremu, koja podrazumeva identifikaciju potencijalnih kupaca, utvrđivanje uslova ugovora i vođenje procesa odobrenja
 • Naše stručno poznavanje aktuelnih tržišnih uslova i individualni pristup svakoj vrsti imovine omogućavaju postizanje najboljih rezultata portfolija
X NPL and Distressed Asset Services
Problematični krediti (NPL) i nenaplativi plasmani
 • Pružamo savete i zajmodavcima i zajmoprimcima u cilju uspešnog rešavanja rizičnih kredita čime se postiže održiva struktura kapitala i tekuće upravljanje imovinom
 • Pomažemo bankama u otuđenju problematičnih kredita i nenaplativih aranžmana. Naša ponuda usluga omogućava našim klijentima da donose odluke na osnovu pravih informacija i odaberu odgovarajuću strategiju u svakoj situaciji:
  • "Due Diligence" provera
  • Analiza različitih strategija oporavka i saveti
  • Analiza vrednosti
  • Koordinacija procesom dispozicije
X Property Management
Upravljanje imovinom
Koordiniramo sve aktivnosti i klijentima pružamo uslugu integrisanog upravljanja imovinom:
 • Koordinacija zakupa i zakupaca
 • Uspostavljanje i sprovođenje procesa fakturisanja i naplate potraživanja od kupaca
 • Kontrola poštovanja odredbi o zakupu
 • Koordinacija marketinških aktivnosti
 • Koordinacija eksternih pružalaca usluga
 • Detaljno mesečno izveštavanje i kreiranje izveštaja o performansama prodavaca

Vesti

Predstavljamo vam novine u našem poslovanju
X
Olga Vlahović

Lizing Menadžer

Iskustvo: Prethodno dugogodišnje iskustvo u oblasti lizinga šoping centara stekla je u kompaniji Confluence Property Management radeći na projektima kao što su Ušce SC, Mercator centar Beograd, Immo centar, Mercator (43 centra u Srbiji), STOP SHOP retail parkovi.
Specijalnosti: izdavanje poslovnog prostora u okviru tržnih centara, kvalitetno upravljanje i održavanje dugoročnih odnosa sa klijentima

X
Milena Maričić

Koordinator Komercijalizacije

Iskustvo: Prethodno iskustvo stekla je u sektoru komercijalizacije u kompaniji Confluence Property Management na projektima kao što su Ušće Shopping center, Mercator, Roda centri, Immo Outlet centar i drugi.
Specijalnosti: planiranje, analiza

X
Mladen Mladenović

Senior Lead Associate

Iskustvo: više od 10 godina iskustva u industriji komercijalnih nekretnina
Specijalnosti: kreiranje i kontroling biznis planova, priprema izveštaja i analiza za potrebe investitora/banaka kao i Asset & Property management šoping centara/maloprodajnih parkova/poslovnih prostora

X
Stefan Brnjada

Associate

Iskustvo: Finansijske operacije u privatnoj porodičnoj firmi, pridružio se kompaniji u početnoj fazi, gde je sticao jedinstvena iskustva u industriji nekretnina.
Specijalnosti: upravljanje procesima u industriji nekretnina

X
Marija Urban

Menadžer za biznis planiranje

Iskustvo: 15 godina iskustva u finansijskoj industriji, posebno u bankarstvu, u okvirima Sektora upravljanja imovinom i Operativnih poslova (Hypo Alpe-Adria-Bank i Addiko banka)
Specijalnosti: praćenje i analiza podataka, izveštavanje, finansijska kontrola, upravljanje nekretninama i nabavke, optimizacija procesa, projektni menadžment, “outsourcing” menadžment, troškovna efikasnost, administracija, računovostvo i upravljanje ljudskim resursima

X
Ivana Radovanović

Menadžer za operativne finansije

Iskustvo: 14 godina radnog iskustva u finansijskim operacijama u spoljnotrgovinskoj kompaniji, kao i u Confluence Property Management, gde je radila kao Saradnik u sektoru finansija. Pre prelaska u NOVASTON, učestvovala je i u procesu otvaranja Šoping centra Rajićeva.
Specijalnosti: finansijske transakcije i računovodstvo

X
Bojan Petrović

Finansijski Menadžer

Iskustvo: Pre nego što se pridružio timu, radio je kao finansijski računovođa (Gebruder Weiss i HLB International) gde je bio zadužen za računovodstvo troškova, prihode, kreditnu analizu kupaca, pdv izveštaje i analizu troškova.
Specijalnosti: računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje

X
Jasna Šaranović

Finansijski menadžer

Iskustvo: više od 15 godina radnog iskustva u oblasti računovodstva na poslovima vođenja poslovnih knjiga, sastavljanja finansijskih izveštaja, PDV izveštaja, obračuna zarada, izveštaje interne revizije, kao i praćenje i implementacija računovodstvenih i poreskih zakona
Specijalnosti: računovodstvo

X
Kristina Klašnić

Finansijski asistent

Iskustvo: pre Novastona, radila je u II Sudu za administrativne poslove, kao i u menjačnici, gde je pružala usluge platnog prometa, obavljala dilerske poslove i transfere novca putem Western Union-a. Kao student, bila je promoter u marketinškim aktivacijama.

X
Sanja Lazarević

CEO asistent

Iskustvo: bila je zadužena za administrativne poslove u HR odeljenju Procredit banke. Kao inžinjer na Fakultetu organizacionih nauka, pokazala je znanje i interesovanje za IT sektor. Osnivač je veb stranice hotspot4basketball. Takođe je radila na implementaciji i održavanju ovog sajta.

X
Ana Rašević

Office Menadžer

Iskustvo: pre Novastona radila na sličnoj poziciji u ambulanti za rehabilitaciju i tu stekla iskustvo u vođenju sekretarskih i administrativnih poslova, kao i veštine poput sistematičnosti, strpljivosti i upornosti u radu

X
Dušica Vukomanović

Office Menadžer

Iskustvo: Više od 10 godina iskustva u administrativnim poslovima u Skupštini grada Beograda. Koordinacija rada više sektora, komunikacija sa državnim institucijama, priprema materijala za sednice, organizacija događaja, kao i upravljanje finansijama i izrada specifičnih finansijskih izveštaja.
Specijalnosti: administracija i organizacija događaja

Klijenti

Naši klijenti su naša najveća vrednost. Za nas, ispunjavanje njihovih zahteva i ostvarivanje i prevazilaženje očekivanja je primarni zadatak.
Immofinaz
Nepi Rockcastle
Ikea
GTC

Pridruži se

Šta ako jedna prilika može da promeni vaš poslovni život?
Probajte, pridružite nam se.
There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
Uspešno ste poslali poruku!

Članstva
 

UNICEF Friends Club

Bedž pomažemo Dečija sela

X
Kolačići

Novaston Grupa može koristiti kolačiće kako bi nam pomogli da razumemo vaše potrebe i pružimo vam bolje korisničko iskustvo. Možete sprečiti postavljanje kolačića preko našeg veb sajta promenom podešavanja vašeg internet pretraživača.